ساينا سفرآسمان پارس تنها چارتر کننده پروازهاي ايران اير در جنوب کشور
چارترکننده روزانه پروازهاي ترکيش از شيراز
چارترکننده مسير سريلانکا ، تايلند ،مالزي با ايرلاين قطرايرويز